tt
 

ultimo agg. 9-mar-18

 

Brani e Spartiti MESSA CRISMALE 2018

Prove:  15 marzo  - 22 marzo -  ore 21 - QUARTIROLO

MESSA CRISMALE mercoledì 28 Marzo ore 21 Cattedrale di Carpi

Brano - Spartito

File Mp3 Studio e File Finale Reader
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVVvvvv
Kyrie 1 Taizé
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVVvvvv
Gloria RAINOLDI   armonizzazione A. Pivetti 11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
acclamazione: Gloria a Cristo
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
Offert. O Redemptor sume carmen strofe e traduzione 44 rrrr
Il Seme del Tuo Campo  P.A. Seuqeri 113131dddd
KKKKNNNVVV vvvv
Santo A. Dallari
11123131 dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
Anamnesi  Mistero della Fede: ogni volta 44
Agnello di Dio G.P. Ferrari
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv

Il Signore e il mio Pasrore Turoldo

11123131dddd
KKKKJJJNNNVVVvvvv
Ave Verum Corpus W.A. Mozart 11123131ccc
KKKKJJJNNNVVVbbb
Chi ci separerà Marco Frisina
11123131ccc
KKKKJJJNNNVVV bbb
Lodate il Signore dai cieli  Marco Frisina ooopppp ppppoyyyptttvvvv
TTTKKKKJJJNNNVVVvvvv
 
27