tt
 

ultimo agg. 28-mar-13

 

Brani e Spartiti MESSA CRISMALE Mercoledì 27 marzo 2013 - Aula Liturgica Quartirolo
ascolta le registrazioni della Messa Crismale 2013

Brano - Spartito

Mp3 Altri
File Mp3 Studio
Noi canteremo gloria a Te 333
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVVvvvv
ddd
44gggg
Gloria A. Pivetti 11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
acclamazione: Gloria a Cristo
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
Offertorio O Redemptor sume carmen con strofe musica44__44 cantato Gregoriano
Santo A. Dallari
11123131 dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
Mistero della Fede: ogni volta 44
Agnello di Dio G.P. Ferrari
11123131dddd
KKKKJJJNNNVVV vvvv
Eucaristia Melloni - Menozzi
ooo11123131 ccc
TTTKKKK JJJ NNN VVV bbb
Chi ci separerà Marco Frisina 11123131 dddd
KKKK JJJ NNN VVV vvvv
Te lodiamo Trinità Flor Peeters 11123131 dddd
KKKKJJJNNN VVV vvvv
 
27